In een periode van elf jaar heeft microbioloog tevens voedseltechnoloog Ricky Stutgard meer dan 15.000 kinderen getraind in een goede handhygiëne. “Wanneer je nu kijkt naar wat er gebeurt in de hele wereld met het coronavirus, dan voel ik me daar bijzonder goed over. Deze leerlingen weten nu in ieder geval hoe belangrijk het is om je handen goed te wassen”, zegt Stutgard.

Stutgard herinnert zich dat hij in oktober 2009 is begonnen met het bezoeken van scholen om het handenwassen te promoten. Toen was Intermed Caribe al een van de ondersteuners. Het duurde echter tot 2015 alvorens beide partijen een concrete samenwerking aangingen met als doel de volksgezondheid op een hoger niveau te brengen door de bevolking de basisprincipes van een goede handhygiëne bij te brengen. Met het gezegde ‘Jong geleerd is oud gedaan’ in gedachten, besloten de partners te beginnen bij de jeugd, met name de kinderen op de basisscholen. In 2016 werd als onderdeel van het handenwassenprogramma de eerste handenwassenscholenwedstrijd georganiseerd. Hieraan nemen kinderen van basisscholen deel. Zij volgen eerst een training van Stutgard en komen op of omstreeks 5 mei – Wereld Handenwassendag – bij elkaar om via zang, rijm, dans, toneel of kunst uit te drukken wat zij hebben geleerd tijdens de training.

De vijfde editie van de handenwassenwedstrijd ligt vanwege de Covid-19 maatregelen echter op de helling. In februari dit jaar werd een start gemaakt met de training van deelnemende scholen, maar kort daarna kwamen de eerste berichten over positieve Covid-19 gevallen in Suriname, gevolgd door de gedeeltelijke lock-down. Stutgard zegt dat het scholentoernooi naar alle waarschijnlijkheid niet meer in mei doorgaat, maar dat het voortgang moet vinden, ook al is het op een later tijdstip, hoeft volgens hem geen betoog. 

Aan elke scholenwedstrijd nemen doorgaans vijf scholen deel: de verdedigende kampioen en vier nieuwe scholen. Dit jaar waren er behalve uit Paramaribo, ook scholen uit de districten, met name Wanica en Nickerie, uitgekozen. Stutgard is blij dat tweevoudig kampioen O.S. Dijkveld, die haar titel zou moeten verdedigen, in ieder geval de training al doorlopen heeft.

 

Bron: Starnieuws