Het Polytechnic College Suriname (PTC) heeft een werkbezoek gebracht aan de hogeschool Arthesis Plantijn, de Universiteit van Hasselt in Belgie, de School of Commerce & Entrepreneurship (SCE) en de Academie Bestuur, Recht en Ruimte (ABR&R) van Hogeschool Saxion in Nederland. Met Saxion is er een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerkingsovereenkomst houdt onder andere in dat de eerdergenoemde academies het PTC zullen ondersteunen in het ontwikkelen en faciliteren van het bachelorprogramma Veiligheidskunde en Ondernemerschap.

De naleving van deze overeenkomst zal tot uiting komen in het uitwisselen van docenten, studenten en het uitvoeren van projecten. Studenten van beide instituten zullen middels een ‘dual degree program’ de mogelijkheid hebben om delen van hun programma bij het ander instituut te volgen en daardoor bij de afronding van beide instituten een diploma kunnen behalen. Deze samenwerking zal de ontwikkeling van het PTC met haar doelen en ambities voor de komende perioden verder versterken.

In het kader van de samenwerking in Nederland is een Comité van Aanbevelingen samengesteld, met personen die individueel en collectief een duidelijke toegevoegde waarde kunnen hebben voor het beleid van het PTC. Het Comité van Aanbevelingen bestaat uit Harry van Bommel voormalig lid Tweede Kamer,  radio en tv-maker Jörgen Raymann en Sieglien Berluson ambassadeur van Suriname in België. De functie van het Comité van Aanbevelingen is onder anderen: netwerken ten behoeve van PTC, ondersteuning bij de professionalisering van het instituut en het geven van advies voor gerichte lange termijn samenwerkingen tussen PTC en internationale universiteiten en organisaties.

In België zijn gesprekken gevoerd met de Universiteit van Hasselt voor het helpen ontwikkelen van een programma Verkeerskunde. Voor vertrek heeft PTC een DACUM-sessie uitgevoerd om het profiel van de verkeerskundige vast te stellen. Aan de hand van het profiel heeft Uhasselt toegezegd PTC te assisteren in de verdere ontwikkeling van het programma op bachelor niveau.

Arthesis Plantijn is door een aangetrokken expert van MIGlis, aanbevolen bij PTC. Zowel het ministerie van ROGB als MIGlis hebben de noodzaak voor het opleiden van landmeters aangeven.  Arthesis Plantijn is bereid om mee te denken hoe het programma voor landmeetkunde op een effectieve en efficiënte manier kan worden aangeboden aan de Surinaamse gemeenschap. Verder zullen zij assisteren bij de aanschaf van apparatuur voor het programma.

De delegatie bestond uit de voorzitter van het bestuur van het Polytechnic College Suriname (PTC) Ashok Rambali, PTC-directeur Robby Holband en Samantha Engeldal Curriculum developer van het PTC. Het werkbezoek vond plaats in de periode 15 tot en met 24 november 2019.