De 16 dagen van activisme tegen gendergeweld is een campagne waarbij men wereldwijd opkomt en actief strijd tegen gendergeweld.Deze periode is Vanaf 25 november, Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen tot 10 December, Mensenrechtendag. Het is een periode waarin verschillende organisaties de samenleving bewust maken over het belang van de 16 dagen van activisme, gendergeweld en de bijbehorende data.

De Youth Advisory Group of the UNFPA Suriname, is een van de organisaties die actief bezig is de bewustwording gedurende deze periode te creëren onder de Surinaamse Samenleving. Zij zullen gedurende deze periode in verschillende communities gender trainingen geven, Workshops voor verschillende organisaties en een heel actieve social media campagne voeren.

Het thema van de 16 dagen van activisme dit jaar is “Orange the World: Generation Equality Stands against Rape!”. Vrouwen en Meisjes over de gehele wereld ervaren verkrachting,seksueel geweld en mishandeling in tijd van vrede en oorlog. In de afgelopen jaren hebben de stemmen van overlevenden en activisten, door campagnes zoals #MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore, #BalanceTonPorc en anderen de aandacht gevestigd op de kwestie van seksueel geweld en hebben ze een crescendo bereikt die niet meer genegeerd kan worden.

1 in 3 vrouwen ervaren fysiek of seksueel geweld door hun eigen partner. Ondanks deze data is het toch moeilijk om exact te zeggen dat dit alle data is omdat de meeste gevallen niet gerapporteerd worden. Door intimidatie van de daders en stigma die gecreëerd wordt over de slachtoffers dat ervoor zorgt dat zij niet durven te praten. Dat is nou de reden waarom de 16 dagen van activisme belangrijk is; Om stigma’s te verbreken, om de slachtoffers aan te geven dat er mensen zijn die medeleven tonen en ze geloven, om de samenleving bewust te maken over de feiten en data over fysiek, mentaal en seksueel geweld en om dit gebeuren te verminderen en te voorkomen.

Om meer te weten aan hoe je een bijdrage kan leveren aan de 16 dagen van activisme campagne volg Youth Advisory Group of the UNFPA Suriname op Facebook.