De Stichting Planbureau Suriname (SPS) heeft een Memorandum of Understanding (MOU) getekend met het Polytechnic College Suriname (PTC). De ondertekening heeft plaatsgevonden op 12 september 2019. In het kader van deze samenwerking lopen twee ICT-studenten, Jenneci Anatoewe en Sandjana Nanda stage bij het Planbureau. Additioneel zullen nog 9 andere ICT-studenten onder begeleiding van ICT-docenten van het PTC, het voornoemde ICT-platform in de vorm van afstudeerprojecten uitvoeren.

Het doel van deze samenwerking is gericht op het behalen van meer en betere resultaten bij het nastreven van de respectieve doelen, uitkomsten en resultaten van de twee organisaties. Dit geldt vooral voor gebieden waar de doelen elkaar overlappen en werkprogramma’s van de twee organisaties overeenstemming met elkaar vertonen. In het bijzonder wordt gedacht aan de volgende gebieden:

  • Het vergroten van het Surinaams menselijk kapitaal door onder meer het ter beschikking stellen van deskundigen voor het verzorgen van opleidingen, trainingen en stages voor studenten.
  • Het ontwikkelen van nationale informatiesystemen inclusief de softwarecomponenten hiervan en de identificatie van de meest geschikte hardware hiervoor.
  • Het identificeren van andere partners voor samenwerking.

De Stichting Planbureau Suriname is opgericht op 30 juli 1951 en heeft onder andere als doel het beramen, opstellen, ontwikkelen, coördineren en steunen van plannen, welke kunnen leiden tot bevordering van de geestelijke en materiële welvaart in Suriname. In 1973 werd de Planwet afgekondigd, die leidend is voor het functioneren van het Planbureau. PTC zal in de eerste fase van deze samenwerking een IT-infrastructuur en een software informatiesysteem ontwikkelen, die het Planbureau in staat moet stellen om een centrale database voor ontwikkelingsindicatoren op te zetten en operationeel te houden en een efficiënter beheer van project- en programma-informatie te voeren.

Tijdens de ondertekening van de MOU waren aanwezig: Steven Mac Andrew (bestuurslid PTC), Glenn Holband (Directeur PTC), Reynold Simons (Directeur van het Planbureau), Lilian Menke-Tangali en Sharmila Dwarka (beide Onderdirecteuren van het Planbureau), Priyanka Kumari (Program Manager Informatie & Communicatie Technologie) en Andro Pique Lecturer & Course Manager van het programma ICT tevens verantwoordelijke voor deze samenwerking.

 

Foto: PTC - Dhr. Robby G. Holband, directeur PTC (links) en Reynold Simons, directeur Planbureau (rechts)