Het Meer Uitgebreid Lageronderwijs (Mulo), dat uit een A- en B-richting bestaat, wordt uitgebreid met een richting C. Die zal toegespitst zijn op de talen, ICT en maatschappij. Hiermee wordt ingespeeld op behoefte van leerlingen, die geen interesse hebben in de vakken boekhouden, handelsrekenen, wis- en natuurkunde.

In het nieuwe schooljaar zal het leerprogramma in het eerste kwartaal van het eerste leerjaar op Lager Beroepsonderwijs (LBO) en Mulo hetzelfde zijn. De stof, die door sluiting van de basisscholen vanwege de corona-uitbraak niet kon worden behandeld in het laatste kwartaal van het vorig schooljaar, staat dan op het lesrooster. Een toets in december biedt een tweede kans aan LBO-leerlingen die bij de toets van vorige maand niet zijn geslaagd voor de mulo.

Uit een onderzoek onder vijftienhonderd muloleerlingen blijkt dat er animo is voor de C-richting. Minister Marie Levens van Onderwijs en Cultuur spreekt zelfs van een "grote belangstelling". Dit onderzoek is in het tweede en derde muloleerjaar gedaan en is vorige week afgerond. De nieuwe richting, die nu wordt voorbereid, zal beginnen als een pilot.

Het nieuwe schooljaar begint naar verwachting met 144.000 leerlingen, voor wie elfduizend leerkrachten beschikbaar zijn. Het ministerie werkt voor een vlotte start en het vervolg daarvoor samen met buschauffeurs, bootslieden, interieurverzorgsters en tuinlieden. Het departement verwacht door de coronasituatie te worden geconfronteerd met uitdagingen.

Er zijn in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid protocollen ontwikkeld voor het onderwijs, zegt de bewindsvrouw. Levens benadrukt dat het doel is Covid-19 veilige scholen met onder meer goede ventilatie, schone gebouwen en erven en hygiënisch sanitair. Elke school krijgt een Covid-19-pakket met zeep, alcohol en reserve mond- en neusmaskers. Ook transport, zowel op straat als te water, zal Covid-19-proof zijn. Per lokaal zullen maximaal tien leerlingen worden toegelaten.

 

Bron: DWT

Foto: Jamur Institute