De scholen beginnen in oktober en niet meer in september. Deze mededeling deed Marie Levens, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) tijdens een openbare vergadering in het parlement op 5 augustus.

Het ministerie zal dit nog formeel bekendmaken nadat alle stakeholders gehoord zijn, zei Levens. Het gaat om de ouders, leerkrachten, studenten, vakbonden, staf van het ministerie, bus- en boothouders voor schoolvervoer en het bedrijfsleven dat stageplekken mogelijk maakt.

Daarnaast zal er een nieuw besluit worden genomen om de schooldeuren in oktober open te laten gaan. Daarbij zal van belang zijn dat er rekening gehouden wordt met de protocollen met name ook het verbod op samenscholing. Z moeten de bussen weer rijden, het luchtruim naar het binnenland volledig worden opengesteld en de veiligheidsprotocollen worden aangescherpt.

Levens vervolgde dat ook de lesplannen en het curriculum bijgesteld moeten worden. Verder zullen leerkrachten getraind moeten worden in het gebruik van minimaal multimedia.