De inschrijvingsperiode voor het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) in vastgesteld op dinsdag 1 september en woensdag 2 september 2020. De uitslag voor leerjaar 8 (klas 6) is op 1 september 2020. Ouders worden in de gelegenheid gesteld na de uitslag hun kind meteen in te schrijven op het VOJ-onderwijs. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is nog een dag ingelast voor de inschrijving, namelijk woensdag 2 september 2020. 

Voor klas 1 tot en met klas 3 van het VOJ-onderwijs is de rapportuitreiking tot uiterlijk donderdag 23 juli 2020. Leerlingen die om welke reden dan ook afgeschreven moeten worden van de huidige school waar zij op zitten, worden in de gelegenheid gesteld dat de doen van vrijdag 24 juli tot en met dinsdag 28 juli 2020. De inschrijvingsperiode op de nieuwe school voor klas 1 tot en met 3 is vastgesteld op woensdag 29 juli en donderdag 30 juli 2020.

Voor het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) is de periode voor nieuwe inschrijvingen (leerlingen afkomstig van leerjaar 8) vastgesteld op woensdag 2 september en donderdag 3 september 2020. De rapportuitreiking bij het LBO van klas 1 tot en met 4 is van maandag 27 juli tot en met donderdag 30 juli 2020. De afschrijvingsperiode van klas 1 tot en met 4 is eveneens van maandag 27 juli tot en met donderdag 30 juli 2020. De inschrijvingsperiode op de nieuwe school is vastgesteld op maandag 3 augustus en dinsdag 4 augustus 2020.

Het ministerie is momenteel drukdoende de inschrijvingsperiode voor het onderwijs op seniorenniveau (VOS) vast te stellen. In een volgende persconferentie zal hierop ingegaan worden.

Volg onze facebook pagina voor de updates (Klik op de flyer)