De bachelorprogramma’s Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en Elektrotechniek van het Polytechnic College Suriname (PTC) zijn geaccrediteerd. De visitatiecommissie van het Bureau Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) heeft op 15 en 16 augustus 2019 accreditatie visitaties uitgevoerd door een team van internationale en nationale deskundigen.

Op 30 november 2019 heeft de accreditatieraad de accreditatieaanvragen voor “Bestaande Opleidingen Hoger Beroepsgericht Onderwijs” voor ICT en
Elektrotechniek positief beoordeeld. Accreditatie is een keurmerk, dat aangeeft dat een opleiding aan door de overheid vastgestelde kwalitatieve maatstaven voldoet. Het keurmerk wordt toegekend door de het Bureau Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA).

Met de Accreditatie van tot nu toe vijf bachelor programma’s (Werktuigbouwkunde, Food Technology, Hogerlaboratorium Onderwijs,
Informatie- en Communicatietechnologie en Elektrotechniek) en één master programma (MBA in Innovation & Technology) werkt het PTC aan een
continuïteit van internationalisatie en kwaliteiteitsverbetering van al haar opleidingen.

Naast deze programma’s biedt het instituut andere technische en natuur technische programma’s aan op bachelor niveau en twee masterprogramma’s
en diverse vak trainingen voor professionals. Het instituut blijft investeren in kwalitatief onderwijs op alle aangeboden opleidingsniveaus.