Zoals de JCI-missie aangeeft: "Het bieden van ontwikkelingskansen aan jongeren die hen in staat stelt om positieve veranderingen te creëren", probeert JCI Nilom dit via het Motivatie- en Bewustwordingsprogramma (MAP) te implementeren. Dit schooljaar heeft Nilom op basis van dit programma meer dan 350 studenten getraind en geïnspireerd. Bijna 100 meer dan het vorig jaar.

De trainingen van JCI Nilom hebben een motiverend karakter en zijn bedoeld om de studenten handvatten te bieden en te inspireren om beter te studeren en een ​​goede prestatie neer te zetten op de werkplek (tijdens de stageperiode). De trainingen die werden verzorgd zijn: time management, assertiviteit, leiderschap & besluitvorming, beroepshouding en grondbeginselen van projectmanagement.

De studenten vonden de sessies zeer intensief, maar zeker volledig leerzaam en leuk. "Met deze trainingen kan ik zeker goede schoolresultaten behalen en goed presteren op de werkplek wanneer ik stage ga lopen", zei een student. Daarnaast vinden ze de trainers heel inspirerend en kunnen ze een persoonlijke band leggen met de perceptie van de student.

De schooldirecteuren zijn ook zeer tevreden over dit JCI Nilom MAP-project. Ze hebben aangegeven dat ze uitkijken naar een nog betere samenwerking voor het volgend schooljaar, met nog veel meer studenten. "Het resultaat is duidelijk merkbaar bij de meeste studenten nadat ze de sessies hebben gevolgd," zegt een van de schooldirecteuren.

De trekker van dit project is JCI Fellow Dion Bruce. Hij geeft aan dat hij blij is dit project te hebben geleid en genoeg dingen geleerd heeft van de uitdagingen. "Maar dat is wat we doen, niet waar? Probeer, leer, doe opnieuw, slaag! Gewoon de JCI-houding," benadrukt Bruce. De scholen die werden aangedaan zijn: IMEAO Geyersvlijt, IMEAO Nickerie en Scholengemeenschap Sanatan Dharm. Het project is op 24 mei afgelopen in Nickerie.