Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) stimuleert opleidingen omdat er behoefte is aan kader. Op dit moment is er slechts één Animal Production and Heath Assistant (APHA) actief, terwijl er bijkans 25 nodig zijn voor een goede bemensing van alle ressorten in het land. De studierichting APHA is in 2017 tot stand gekomen middels een overeenkomst tussen het Polytechnic College Suriname (PTC) en LVV. Een groep studenten van PTC van de APHA heeft een bezoek gebracht aan het district Nickerie.
 
De groep die Nickerie aandeed, staat onder leiding van Joyce Veira, coördinator van de opleiding vanuit het ministerie. Vrijdag werd een bezoek gebracht aan het Openbaar Slachthuis van Nickerie, laat LVV weten via het Nationaal Informatie Instituut. De studenten hebben een volledige demonstratie gehad van Staats veearts Faizel Wilness, beheerder van het slachthuis. Het is volgens begeleider Veira de bedoeling dat nadat de studenten het theoretisch gedeelte van de studie hebben doorlopen, zij nu in de praktijk worden gebracht om te zien hoe het in de verschillende slachthuizen aan toegaat.
 
Na afronding van de studie kan de afgestudeerde zich verder specialiseren in sectoren vee als keurmeester of port health. Het ministerie van LVV bekostigt voor 11 van de 17 studenten de complete studie. Het gaat hierbij om een 3-jarige bachelors opleiding, waarbij de afgestudeerde zal moeten zorg dragen voor de voorlichting aan veehouders en het identificeren van ziekten bij de dieren.  
 
Het veldbezoek van de PTC-studenten is vervolgd met een bezoek aan het Anne van Dijk Rijstonderzoeks Centrum Nickerie (Adron), een varkens kwekerij en een bezoek aan de coördinator van het ministerie van LVV Regio-West, Guido van der Kooye.
 
Bron: Starnieuws