De fusie tussen het Albert Cameron Instituut (ACI) en het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI) is na een overgangsfase van 3 maanden afgerond. Het opdoeken van het ACI heeft vooral te maken met geslaagden van het mulo die massaal kiezen voor het Imeao. De animo voor de pedagogische instituten neemt af sinds de invoering van 'de nieuwe leerkracht' in 2013.

Dit schooljaar is opnieuw gebleken dat studenten minder geïnteresseerd zijn in de 'kweekscholen'. De ongeveer 250 studenten van het ACI zijn bij aanvang van dit jaar opgenomen in het studentenbestand van het SPI. Dit maakt dat de school nu 945 studenten telt. Om het schooljaar en de examens vlot te doen verlopen zijn de examenstudenten van het ACI bij hun vertrouwde docenten geplaatst.

In totaal zijn er zestien examenklassen. Deze zijn opgedeeld in tien klassen met aankomende leerkrachten voor de bovenbouw en zes klassen voor de onderbouw. SPI heeft driekwart van de docenten van het ACI overgenomen, de overige zijn op andere scholen geplaatst.

 

Bron: De Ware Tijd