Surinamese Students Abroad (SSA) en de Surinaams-Nederlandse Diaspora Associatie (SuNeDA), beiden gevestigd in Nederland, organiseren samen Diaspora Insights 2019. Dit is een serie van diaspora thema-avonden waar studenten en professionals met elkaar in dialoog gaan over verschillende sectoren in Suriname: gezondheidszorg, onderwijs, ondernemerschap en de agrarische sector.

Aanleiding voor de Diaspora Insights 2019 is de volgende vraag: ‘Hoe kan de Surinaamse diaspora in Nederland bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Suriname?’SSA en SuNeDA zijn ervan overtuigd dat de diaspora bijdrage van belang is voor de verdere ontwikkeling van Suriname, op basis van wederzijds respect en gedeelde kennis en inzichten.

Op 30 januari vond de eerste diaspora thema avond plaats: ‘Zorg in Suriname; uitdagingen anno 2019’. Volgens de SSA-voorzitter Ferayed Hok, was het een geslaagde avond. “Iets meer dan 40 Surinaamse studenten en zorgprofessionals uit verschillende steden van Nederland kwamen bij elkaar om inzichten te delen over de uitdagingen die de zorgsector in Suriname ervaart.” Hierbij deelde gastspreker Mariska van Heijdoorn, initiatiefneemster van B&R Health Care, haar ervaringen over het werk dat haar stichting verricht met als doel om de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. Een samenwerking met de overheid wordt weleens omschreven als barrière voor het implementeren van een mogelijke oplossing, maar Van Heijdoorn liet zien dat dit geen issue hoeft te zijn.

Als deel van het programma was er een Diaspora Zorgdebat. Dit werd geleid door PhD-candidate Oemar van der Woerd, en konden de aanwezigen met elkaar in discussie gaan over verschillende stellingen aangaande de zorgsector in hun thuisland en welke bijdrage de diaspora generatie hieraan kan geven. “Veel mensen in Nederland zouden Suriname willen helpen, maar hebben misschien niet de juiste aanknopingspunten of contacten met jongeren die hetzelfde willen”, gaf van der Woerd aan. “Laat je vooral niet tegenhouden. Wees nederig. De diaspora is ook in de zorgsector van meerwaarde,” benadrukte Van der Woerd.

Tussen februari en april 2019 worden achtereenvolgens nog eens drie thema avonden georganiseerd. De eerstvolgende diaspora thema avond, met als thema ‘Onderwijs als fundamentele waarde’ vindt plaats op donderdag 21 februari 2019 op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na het geheel traject worden de verworven inzichten gebruikt in breder perspectief: de Diaspora Case Study, waar studenten en professionals van verschillende vakgebieden integraal bij elkaar komen.

SuNeDA richt zich op de verdere intensivering van diaspora projecten, organisaties en sympathisanten en tracht hiermee bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Suriname door het delen van kennis en middelen tussen Suriname en Nederland en andersom. Surinamese Students Abroad (SSA) is de grootste Surinaamse studentenvereniging buiten het land en bestaat voornamelijk uit studenten die affiniteit hebben met Suriname en in het bijzonder degenen die Suriname tijdelijk verlaten voor hun vervolgstudie in Nederland. SSA is van meerwaarde voor de Surinaamse studentengemeenschap en levert via verschillende activiteiten een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Suriname.

 Voorzitter SSA, Ferayed Hok.