De Hbo-opleidingen Food Technology (FT) en Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) van het Polytechnic College Suriname (PTC) zijn geaccrediteerd. De accreditatie certificaten werden door het Nationaal Accreditatie Orgaan van Suriname (NOVA) op 20 december 2018 uitgereikt. Voor het PTC is dit wederom een mijlpaal voor het leveren van kwalitatief hoger onderwijs.

De visitatiecommissie van het NOVA had reeds een audit gedaan van onder andere de keuken, het laboratorium, personeel en het curriculum van het PTC.

Food Technology
Food Technology is de wetenschap achter de industriële vervaardiging van levensmiddelen. De student wordt binnen de opleiding Food Technology wetenschappelijke methoden bijgebracht voor de selectie, behoud, verwerking, verpakking en distributie van veilig, smakelijk en voedzaam voedsel. De opleiding bevat vele disciplines zoals levensmiddelen-microbiologie, levensmiddelenchemie, natuurkunde, biologie en voedsel-engineering. Er is, gezien de uitdagingen van de levensmiddelenindustrie in Suriname, bewust gekozen voor een algemene opleiding waar de basis concepten van innovatie en productie en productieprocessen uitvoerig aan de orde komen. Afgestudeerden van de bacheloropleiding Food Technology zullen na het succesvol afronden van de opleiding betrokken zijn bij onder andere onderzoek, productontwikkeling, productie en kwaliteitsbeheer.

HLO
Het Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) leidt de student op tot o.a. laboratoriumingenieurs. Binnen het HLO worden de specialisaties Medisch- en Chemisch laboratorium onderzoek aangeboden. Naast de vakspecifieke theorievakken is er aandacht voor praktische laboratoriumvaardigheden, projectonderwijs en is er ruimte voor algemeen vormende vaardigheden zodat de afgestudeerde beter kan functioneren in een steeds veranderde maatschappij.

Naast deze programma’s biedt het instituut andere technische en natuurtechnische programma’s aan op bachelor niveau en twee master programma’s, te weten Master of Business Administration in Innovation and Technology (MBA in I & T) en Master in Materials & Manufacturing Engineering (Meng). Ook biedt het PTC masterclasses, cursussen en trainingen aan.

Accreditatie is een keurmerk, dat aangeeft dat een opleiding aan door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven voldoet. Het keurmerk wordt toegekend door de het Bureau Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Het instituut blijft investeren in de kwaliteit van zowel haar bachelor en master programma’s.

 

Mirella Thijm, Dean van de College of Agriculture and Health van het PTC. De bachelor programma's Food Technology en Hoger Laboratorium Onderwijs behoren tot de College of Agriculture and Health.