Bij sommige studenten is het schrijven van verslagen of scripties en het doen van onderzoek nogal een grote uitdaging. Proofreaders & Grammar Nerds verzorgde op 24 november 2018 de workshop “Scriptie schrijven & Onderzoek doen.” Het was een korte interactieve workshop van 3 uren, waarbij de basisaspecten van het schrijven van een scriptie en het doen van een onderzoek werden belicht.

Elke student zal zich eens moeten bezighouden met het schrijven van een verslag of scriptie en het doen van onderzoek. “In het dagelijks contact met studenten krijgen wij heel veel vragen hieromtrent, waardoor het idee ontstond om dit onderwerp toch extra aandacht te geven,” vertelt Vanity Jalink, directeur Proofreaders & Grammar Nerds. De studenten kregen de kans om one-on-one vragen te stellen.

Onderwerpen
In de workshop werd er belicht wat onderzoek precies is en op welke manier er een onderwerp gekozen kan worden. Ook de formulering van de onderzoeksvraag en deelvragen was hier deel van. Met behulp van groepsoefeningen werden de studenten aan het werk gezet om het geleerde gelijk te toetsen. Dit gaf ook gelijk de kans om te zien waar de schoen knelde en vragen te stellen bij onduidelijkheden. Daarnaast werd er onder andere ook gefocust op de onderzoeksmethoden en hoe de student gemakkelijker aan de data en literatuur kan komen. En natuurlijk, hoe de student zijn of haar scriptie moet vormgeven en waar er allemaal op gelet moet worden.

Uit de evaluatie met de studenten bleek dat zij de workshop als goed hebben ervaren en dat zij ook de nodige inzichten hebben verkregen ten aanzien van het schrijven van een scriptie. Ook de nodige feedback en suggesties ontbraken niet, welke het team van Proofreaders & Grammar Nerds zeker meeneemt.

De eerstvolgende editie staat voor januari 2019 gepland. Volgens de directeur ligt het in de bedoeling dat er niet alleen een herhaling van de workshop “Scriptie schrijven en Onderzoek doen” komt, maar dat er ook vervolg workshops komen, waarin dieper zal worden ingegaan op onderwerpen zoals het verwerken van de onderzoeksresultaten en het doen van statistische analyses.

Proofreaders & Grammar Nerds N.V. is gespecialiseerd in taalkundige correcties, copywriting en data-entry werkzaamheden. Verder bieden zij ook studiebegeleiding aan studenten van het hoger onderwijs. Naast hun dienstverlening voor studenten, richten zij zich ook op projecten van zakelijke aard - commerciële teksten schrijven en herzien, en data-entry.

Voor meer informatie kunt u de facebookpagina van Proofreaders & Grammar Nerds bezoeken.