Het is van belang om jouw werkstuk of scriptie binnen de vastgestelde periode af te hebben. Ook dient het te voldoen aan de eisen. Wij kunnen je linken met de juiste begeleider die gespecialiseerd is in hetgeen waarin jij moet afstuderen.
Voor een 100% controle van jouw scriptie of werkstuk wordt de focus gelegd op spelling en grammatica, zinsconstructie en typefoutjes. Hiervoor werken wij samen met een betrouwbare partner.
Heb je behoefte hieraan? Maak gauw contact!

Peggy Dwarkasing

Peggy I. Dwarkasing, MSc.

Maatschappijleer, Sociologie, Psychologie, Statistiek, Agogische Wetenschappen

Anshala Ramadhin

Anshala P. Ramadhin, MBA

Techniek (WTB), Business Administration, Management (verschillende typen, zie CV). Verder kan ik ook algemeen op elk vakgebied begeleiden (structuur, taal (nedl en engels), opbouw, conclusies/aanbevelingen).

Vanity Jalink

Vanity S. Jalink, BSc.

Nederlands, Management (algemeen), overall begeleiding (alle vakgebieden, objectieve begeleiding).

Cindy Radji

Cindy Radji, MSc. NQL

Marketing algemeen, Marketing Management, Commerciële Economie

Geef jij ook begeleiding en wil jij graag hierop staan?
Maak dan gauw contact met ons!